Logo SP1 Szczekociny

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 12702
W sumie: 18710

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://sp1.szczekociny.pl strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki Szczekocinach.

Data publikacji strony internetowej: 2015 rok. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodnaz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

 • linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie,

 • brak opisów alternatywnych grafik,

 • pliki pdf powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej,

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-03. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową;

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu;

 • widoczny fokus;

 • wyróżnienie odnośników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Woźniczka, mail: sp1szczekociny@interia.pl. Kontaktować można się także telefonicznie: 34 3557085. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr. 1 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Senatorska 22, 42-455 Szczekociny.

Miejsca parkingowe: przed budynkiem oznakowano kolorem niebieskim 0 miejsca parkingowe.

Dostępność wejścia: wejście do budynku odbywa się schodami od strony ul. Senatorskiej, z drugiej strony szkoły jest wejście przez hale sportową bez schodów.

Dostępność komunikacyjna budynku: Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Dostępność komunikacyjna budynku: na parterze zapewniono dostępność dla osób niepełnosprawnych, jednakże ze względu na brak windy nie jest zapewniona dostępność pomieszczeń na pierwszym piętrze. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami zapewniono komunikację w formie - pracownik schodzi do klienta po telefonicznym zawiadomieniu przez osobę wnioskującą. Na parterze istnieje dostępność do toalety dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowania: zastosowano kontrastowe elementy infrastruktury. Wykonano wyróżnienia początku oraz końca schodów oraz umieszczono na schodach paski antypoślizgowe.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących:

- skorzystanie z usługi Tłumacz Migam, która umożliwia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz dowolnego urządzenia z kamerą. Usługa ta jest dostępna w dni robocze w godzinach pracy.

- napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby,

- wysłanie maila na adres sp1szczekociny@interia.pl

Zapraszamy:

tel. (34) 35-57-085 

Zaloguj >

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

newsletter

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.